nieuw stedelijk gebied

Nieuw stedelijk gebied

tlu landschapsarchitecten heeft een rijke ervaring in het ontwerpen en inrichten van nieuwe woonomgevingen, buurten, nieuwe speelterreinen, inbreidingen of werkgebieden. Wij vinden aanleidingen en inspiratie voor het ontwerp onder andere in historische onderlagen, verankering aan landschappelijke en stedelijke netwerken en de sfeer van de oude of nieuwe bebouwing. Op grond hiervan creëren wij een juiste verhouding tussen een leefbare, duurzame en mooie woonomgeving. Nieuw stedelijk gebied maakt ook steeds vaker deel uit van de bestaande stad. Dus ook herinrichting valt onder deze categorie.