winkelcentrum Hanzewijk, Kampen

winkelcentrum Hanzewijk, Kampen

De Hanzewijk is oorspronkelijk gebouwd in de jaren na de oorlog. Toen begin deze eeuw bleek dat deze woningen niet meer voldeden, zijn er nieuwe plannen gemaakt voor de Hanzewijk. Onderdeel van deze plannen is ook het nieuwe winkelcentrum Hanzewijk, waarbij boven op de winkels woningen en appartementen met een daktuin zijn gekomen.

tlu landschapsarchitecten heeft het ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum (en de daktuin voor de woningen boven de winkels). Voor de inrichting is gebruik gemaakt van gebakken klinkers, betonnen banden en zitranden. Alle delen voor voetgangers zijn op één niveau gelegd. De zitranden begeleiden het verkeer en bieden het winkelend publiek een mogelijkheid om lekker te zitten. Op de plaatst van het verdiepte parkeerterrein kan in een later stadium een uitbreiding van het winkelcentrum komen.

Het grote parkeerterrein wordt in tweeën gedeeld door een verhoogde grasstrook met hierin bomen. In het midden wordt deze groenstrook onderbroken. Hier zijn standplaatsen voor marktkramen. Ook staan hier twee transformatorstations met daar tussen in een pannakooi voor kinderen. Voor de vele winkelwagens is een stalling geplaatst, net is vlak bij de entree’s van de supermarkten.

Tijdens de feestelijke opening (februari 2016) is ook een standbeeld onthuld. Dit standbeeld stond eerst bij de technische school die op deze plaats heeft gestaan. Voor het standbeeld heeft tlu landschapsarchitecten een sokkel ontworpen en een locatie bepaald.

Het winkelcentrum is finalist voor de NRW Jaarprijs 2017 (Nederlandse Raad Winkelcentra). De winnaar van de NRW Jaarprijs wordt bekend gemaakt tijdens het NRW Jaarcongres op 7 september in Theater Amsterdam.