landschap

Landschap

Het woord ‘landschap’ wordt soms al gebruikt voor een groen decor rond één enkel gebouw. Wij hanteren dit begrip liever voor gebieden die zich laten lezen als complexe, meestal groene, omgevingen. Het kunnen lezen, begrijpen en op een goede manier interveniëren in landschappen is een specialisme van de landschapsarchitect. Voor tlu landschapsarchitecten vormt het landschap altijd de context voor een geïnspireerd ontwerp. Landschappen zijn niet alleen gebaat bij grote gebaren, men moet ook oog hebben voor kleine, kwetsbare structuren.