Carré, Houten

Carré, Houten

De ‘slotgracht’ rond het Castellum en het omliggende parkachtige groen worden samen het Carré genoemd. Het Carré geeft het Castellum zijn glans: zonder Carré zou het Castellum niet zo herkenbaar zijn als stenen fort in het centrum van Houten-zuid. Door het Carré ontstaat er afstand tot de omliggende wijken, waardoor het eigen karakter van het Castellum zichtbaar wordt. Daarnaast geeft het Carré een groene, open en natuurlijke inbedding, als tegenhanger van het stenige, dichtbebouwde Castellum. Hier is ruimte om te liggen op het gras, om te spelen tussen de bomen en te zitten aan het water. Er komen wandelpaden door het groen, die zijn verbonden met de voetpaden naar het Castellum. Op deze manier zijn vanuit het Castellum allerlei wandelroutes mogelijk.

Inpassing historische elementen – Een bestaande boerderij met erf maakt deel uit van het Carré en twee sloten waarvan het verloop dateert uit de tijd dat de Kromme Rijn hier verschillende stromen had. Verder zijn er archeologische resten in de ondergrond waar rekening mee gehouden is tijdens het ontwerp (onder meer verhoogd maaiveld).

Vormentaal – Voor het ontwerp voor het Carré is er voor gekozen om het contrast met het Castellum direct zichtbaar te maken. Dus om het water geen rechte vorm te laten zijn, maar juist een lossere vorm. Dit bood de beste mogelijkheid om de overgang naar de nogal diverse wijken met hun verschillende bouwvormen en –hoogtes op een vanzelfsprekende manier ‘op hun plaats’ te laten vallen. De differentiatie in woningen van de rand van het Castellum is uiteindelijk vrij summier uitgewerkt, waardoor variatie in de omgeving des te aantrekkelijker wordt. Er zijn bereikbare en onbereikbare eilanden en de paden lopen afwisselend langs het water of meer door het groen.

Inrichting – Het landschappelijke beeld van de omgeving laat het Castellum, als ware het een soort ‘vesting’, beter tot zijn recht komen en de gebruikswaarde wordt zo geoptimaliseerd. Een wandeling door het Carré biedt afwisselende beelden, speel- en wandelmogelijkheden. De consequente toepassing van een set beplantingsbeelden (gelijkmatige afwisseling van ruige vegetaties en gemaaid gazon, losse landschappelijke bomen van els en wilg naast de bomenrijen langs de fietspaden) als ook van de paden, steigers, vlonders en bruggen bieden uiteindelijk een duidelijk samenhangende sfeer in het gebied. De verbindingen tussen het Carré en het Castellum worden gelegd door meerdere bruggen.