Het Meer, IJsselmuiden

Het Meer, IJsselmuiden

De sfeer van de openbare ruimte – Het Meer is een van oorsprong waterrijk gebied, gelegen op de overgang van de hoge Oosterholtseweg, een oude zandrug, naar de Trekvaart.
Het Meer bestaat uit twee delen. De twee delen van Het Meer worden verbonden door het park het Meerveld. In het Meerveld liggen de sporthal, de manege en de school. Het eerste deel van Het Meer is grotendeels gerealiseerd. Het tweede deel is in 2015 gestart.

Het Meer is weliswaar een nieuwbouwwijk, maar wel een wijk met een dorps karakter. Er is veel diversiteit in architectuur en soorten woningen. De vormgeving van de woningen is eigentijds, geïnspireerd op voorbeelden uit IJsselmuiden. De reeds bestaande woningen aan de Weidestraat zijn richtinggevend geweest voor het stratenpatroon. De straten zijn met de begeleidende bebouwing als het ware om de bestaande bebouwing heen gevouwen. De openbare ruimte heeft een informeel dorps karakter: geen strenge indeling van stoepen en rijweg met hoogteverschillen, maar alles op één niveau.

Groenstructuur – Groen en grote bomen horen bij een dorp. Voor IJsselmuiden zijn de oude lanen immers kenmerkend. Alle straten worden daarom begeleid door bomen. Langs de hoofdroutes ligt aan één zijde een groenstrook met grote bomen. Op belangrijke punten langs deze route staan ook bomen in de verharding. In de smallere straten zijn kleinere bomen geplant. Langs het doorgaande fietspad stonden van oudsher knotwilgen. Die zijn opnieuw aangeplant.

Het Meerveld is het centrale park in Het Meer, een grote ruimte met daarin verspreid grote bomen. Deze bomen zorgen voor beschutting en verdelen het park in kleinere ruimten.

Water – Het Meer ligt in de bocht van de Trekvaart. Het hele gebied watert af op de Trekvaart, vroeger door middel van sloten, nu door middel van een combinatie van drains en sloten. Eén van de sloten ligt midden door Het Meer, op de grens van het Meerveld en omzoomt het Eiland. Het water in het Meer is eigendom van het waterschap Drents Overijsselse Delta, die ook het water beheert en te allen tijde bij het water moet kunnen komen. Daar voor is een onderhoudsstrook van circa 5 meter nodig. De waterlopen hebben zowel een afvoerende als een bergende functie. Bij hevige regenval stijgt het water in de sloten en wordt vervolgens via de Trekvaart afgevoerd. Het water in de sloten kan stijgen. De woningen liggen voldoende hoog.

Werk – Voor Het Meer heeft tlu landschapsarchitecten het beeldkwaliteitsplan gemaakt, het ontwerp en detaillering van de openbare ruimte, park en schoolplein. Voor de nieuwe bewoners is er een folder gemaakt met daarin een korte uitleg over wat ze moeten weten over hun nieuwe woonomgeving.