woonwijk De Nieuwe Hanzewijk, Kampen

woonwijk De Nieuwe Hanzewijk, Kampen

De Hanzewijk is een herstructureringswijk en wordt ontwikkeld door Delta Wonen in samenwerking met gemeente Kampen. Het stedenbouwkundige plan is van BGSV, de openbare ruimte van fase 1 & 2 is door tlu landschapsarchitecten ontworpen. Dit is gedaan aan de hand van een bewonersparticipatie traject.

Het ontwerp van de openbare ruimte is gebaseerd op autoluwe woonbuurten. Centraal in de wijk ligt de Hanzelaan, een weg met een brede middenberm, waar onder een bomendak van drie rijen bomen wordt geparkeerd. Haaks op de Hanzelaan liggen de autovrije hofjes. De hoven zijn groen en sluiten aan op een groene centrale middenzone. De hoven en de centrale groenzone  zullen gezamenlijk als speelgebied gaan functioneren.

De kleur van de verharding is in harmonie met de gevels van de woningen. Er is gekozen voor warme kleuren voor de paden en het parkeren (beige en merwebasalt), gecombineerd met antraciet voor de rijloper.