Stationsplein Kampen Zuid

Kampen Zuid

De stationslocatie in Kampen wordt een wijk met een publieksgericht karakter. Hier ligt het nieuwe station van de Hanzelijn, met een P+R voorziening voor fiets en auto en een busstation. Bij het station ligt ook een kantorenlocatie en het wijkwinkelcentrum, dat een functie gaat vervullen voor Kampen zuid. Dit maakt het stationsgebied tot een echte centrumlocatie, waar de gemeente Kampen een ruimtelijk-functioneel zeer aantrekkelijk gebied van wil maken.

In 2009 is een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarin de ambitie van de gemeente Kampen ruimtelijk is vertaald. Aan de hand van dit plan heeft tlu landschapsarchitecten het ontwerp gemaakt voor het stationsplein, de fietsenstalling, het busstation en het P+R terrein. Het ontwerp kent een tijdelijke en een definitieve situatie, inspelend op de fasering van bebouwing; de Hanzelijn is eind 2012 in gebruik genomen en hiervoor zijn een deel van de voorzieningen al nodig.

De betonnen ‘olifantenpaden’ op het stationsplein refereren aan de tijdelijke situatie.  In deze situatie zal situatie zullen de paden ook in het gras liggen, terwijl in de definitieve situatie de betonpaden wordt opgesloten met een mooie  gebakken klinker.  Speciaal voor de stationslocatie heeft tlu landschapsarchitecten luifels ontworpen waaronder verschillende functie kunnen worden ondergebracht, zoals een kiosk. In dezelfde stijl, geïnspireerd op de bovenleidingportalen en het nieuwe stationsgebouw, is een abri ontworpen voor het busstation.