projecten

projecten

De werkzaamheden van tlu landschapsarchitecten kent breed werkterrein: van analyse, bestemmingsplannen en verkavelingen tot uitgewerkte ontwerpen en begeleiding uitvoering. Het soort opdrachten is niet altijd onder één noemer te plaatsen. Zo heeft tlu gewerkt aan parken in stedelijke gebied waaraan een participatieproces gekoppeld was.