Trimaran, Kampen

Trimaran, Kampen

Aan de zuidrand van de Nieuwe Hanzewijk in Kampen wordt op dit moment een tweetal woontorens gerealiseerd, de Trimaran-torens. De torens hebben een gemeenschappelijke, half-ondergrondse parkeerkelder. Boven op deze parkeerkelder wordt een tuin aangelegd; tlu landschapsarchitecten is gevraagd hier het ontwerp voor te maken. Voor de inrichting waren een aantal eisen gesteld zoals het inpassen van de hoogteverschillen in het terrein, het toepassen van onderhoudsarme beplanting en de tuin vooral een kijktuin te laten zijn.

Als concept voor het ontwerp is gekozen voor een slingerende lijn tussen de torens die deze aan elkaar ‘verbindt’. Deze lijn van groenblijvende struikkamperfoelie is tevens de scheiding van twee soorten bladverliezende beplanting, één voor de zonkant (bodembedekkende, witte rozen) en één voor de schaduwkant (hortensia’s). Ook in de winter zal deze groene slinger dus een duidelijk herkenbaar element zijn vanuit de torens.

Het hoogteverschil dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de parkeerkelder, maar ook van nature in het terrein aanwezig is, wordt vloeiend opgevangen door diverse taluds. Deze taluds zijn tussen de twee torens beplant met de struiken. De overige taluds zijn beplant met gras of een bloemrijk grasmengsel.

De rij bomen die langs de weg ten noorden van het terrein staat, zal ter hoogte van de Trimaran-torens uitwaaieren over de tuin om daarna weer verder te gaan als rij.