inbreiding & transformatie

inbreiding & transformatie

De uitdagingen bij inbreidingsprojecten en locaties waar kantoren worden getransformeerd naar woningen zitten in de leefbaarheid en daar is een goede buitenruimte voor nodig. Voor tlu landschapsarchitecten vormt de omgeving en historie altijd de context voor een geïnspireerd ontwerp. Daarbij gaat het niet alleen om grote gebaren, men moet ook oog hebben voor kleine, kwetsbare structuren.