Trekvaartzone IJsselmuiden

Trekvaartzone IJsselmuiden (2019)

In de Trekvaartzone, gelegen tussen stad en buitengebied, staan natuurontwikkeling, waterberging, cultuurhistorie en recreatief gebruik voorop. Waar het gebied voorheen niet of nauwelijks toegankelijk was biedt het ontwerp nu bij uitstek de mogelijkheid om door het gebied te wandelen, te spelen en te genieten van rust en natuur die hier volop aanwezig is.

Tussen de woonwijk Het Meer en de Trekvaartzone in IJsselmuiden (gemeente Kampen) is een strook van gemiddeld 25 meter breed openbaar gehouden en ingericht als uitloopgebied. De Trekvaart ligt in een oud stroomgebied van de IJssel, een nat en venig met hier en daar een oude wilgengriend. Een aantal ingrepen en fysieke verbindingen heeft er voor gezorgd dat de Trekvaartzone nu onderdeel is van een netwerk van wandelpaden. Een laarzenpad door rietland en bloemrijke graslanden, en een vlonder door de Twiegweerd, de oude wilgengriend maken het gebied toegankelijk. Langs de route liggen diverse spelaanleidingen. Het gebied zelf biedt kinderen veel avontuurlijke spel.

De route rondom de IJsbaan is een betonpad dat goed begaanbaar is voor de bewoners van de Oosterlandenhof, een wooncomplex voor mensen met een meervoudige beperking. Bruggen verbinden de twee oevers van de Trekvaart.

Door gebruik van duurzame materialen hebben de vlonder en de bruggen een lange levensduur. Er is voldoende ruimte voor waterberging, de natuur ontwikkelt zich snel en de wilgengriend wordt in fasen afgezet, zodat die weer kan uitgroeien.

Bij de planvorming trokken gemeente, bewoners en schoolkinderen samen op. tlu landschapsarchitecten coördineerde dit proces en heeft het ontwerp gemaakt in opdracht van de gemeente Kampen.

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2019, georganiseerd door Stedelijk Interieur, was volgens de jury van de Award Beste Openbare Ruimte in dit plan goed gebruik gemaakt van de bestaande natuur: ‘Het is een ambachtelijk en tegelijk functioneel ontwerp. De vormgeving is natuurlijk en terughoudend. Met bescheiden middelen wordt maximaal effect bereikt. Er is met veel zorgvuldigheid een gebied gecreëerd waar voor elke doelgroep wat te doen is en het water een plek wordt om te verblijven en actief te gebruiken’

De jury beoordeelt de Trekvaartzone in Kampen als een plan wat misschien niet direct opvalt, maar wel zeer doordacht en sympathiek is. Er is volgens de jury goed gebruik gemaakt van de bestaande natuur: ‘Het is een ambachtelijk en tegelijk functioneel ontwerp. De vormgeving is natuurlijk en terughoudend. Met bescheiden middelen wordt maximaal effect bereikt. Er is met veel zorgvuldigheid een gebied gecreëerd waar voor elke doelgroep wat te doen is en het water een plek wordt om te verblijven en actief te gebruiken’