Park Schoneveld, Houten

Park Schoneveld, Houten | 2009

Als een groene long steekt het Park Schonevels vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal Houten-Vinex binnen. Het park vormt de scheiding tussen twee woonwijken en is gekoppeld aan de Vijfwal. De omwonenden die gebruik maken van hun nieuwe wijkpark, zijn vanaf het begin van het ontwerpproces intensief bij de planvorming betrokken geweest. Inventarisatie van de wensen heeft geleid tot een aantal ontwerpconcepten die in samenspraak met de bewoners zijn verwerkt tot één basisontwerp. Het ontwerp bestaat uit drie zones.  Direct bij de woningen aan de noordzijde ligt het park hoger en dragen de bomen de structuur. In het midden liggen open speelweiden en bijzondere plekken eromheen. De zuidzijde van het park, aan de andere zijde van de Vijfwal, ligt lager en heeft een natuurlijk karakter met ruigtes en poelen.

Paden verbinden het park met de omgeving. Binnen het park loopt een rondwandeling, die de plekken en zones met elkaar verbindt. Het park biedt ruimte aan activiteiten, spel en ontmoeting. Er zijn onder meer een groot speelveld, een verhard voetbal- / basketveld (dat in de winter kan onderlopen als ijsbaan) met landschappelijke tribunes eromheen, een schommeltuin, een beestentoren, een kabelbaan en een speelpad.

Naast de Rondwegbrug ligt een grote vlonder waar heerlijk gezeten, gespeeld en gevist kan worden. De planken van de vlonder zijn gemaakt van kunststof versterkte houtvezels. Het robuuste stalen frame staat op stalen palen in de rietoever.

Naast de speeltoestellen uit de catalogus zoals de kabelbaan en de gecombineerde voetbal/basketbal-doelen, heeft tlu landschapsarchitecten de schommeltuin ontworpen. Hierbij springt de schommeljungle met de vele houten palen (robinia) in het oog. Maar ook het 60 meter lange duikelrek, eveneens met robiniahout gemaakt, is een bijzonder item in het park.