erf Brinkweg, Zalk

erf Brinkweg, Zalk

Waar eerst een wijkje van 40 woningen gebouwd zouden worden is in Zalk gekozen voor het gespreid bouwen van woningen op nieuwe erven, volgens het beeld van het ‘oude’ boerenerf. Deze strategie is enkele jaren geleden uitgewerkt binnen een participatieproject, waar tlu landschapsarchitecten een actieve rol in had. Het ontwerp voor het erf werd tevens door tlu verzorgd. Het terrein is een gezamenlijk openbaar erf waar de woningen rond zijn gegroepeerd. Een boomgaard met een speelplek en een windsingel rondom maken het terrein compleet. De woningen op het Klaasje van de Brinkerf worden sinds enkele jaren één voor één opgeleverd. Zo is een zich langzaamaan ontwikkelend boerenerf gerealiseerd met één hoofdwoning en meerdere ‘schuurwoningen’.