inbreiding Tull en ’t Waal

inbreiding Tull en’t Waal | 2010

Tull en ’t Waal is een klein dorp aan de binnenzijde van de Lekdijk. De andere kant van het dorp grenst aan de Waalsewetering. Binnen de bebouwde kom kwam een terrein vrij voor een inbreiding van 25 woningen, waarvan 8 dubbellaags en de rest grondgebonden. Voor de stedenbouwkundige opzet heeft tlu landschapsarchitecten geadviseerd over een passende dorpse opzet. Bij de inrichting van de woonomgeving is speciaal gelet op de afwaterings- en bergingsproblematiek. Geëist werd om de afwatering uit het gebied te minimaliseren, waardoor extra regenwaterberging nodig is. Door de extra kweldruk van het water onder de Lekdijk en  de toch al vrij hoog gelegen grondwaterstanden in de omgeving, is ervoor gekozen om  alle bermen te voorzien van ‘swails’ (een soort greppels die tijdelijke wateroverlast kunnen bergen). Onder de swails is drainage aangebracht.