Rollantsplantsoen, Velsen

Participatie in Velsen Noord | 2012

Aan de rand van Velsen Noord, grenzend aan het industriegebied, is het Rollantsplantsoen gerealiseerd: een groene ontmoetings- en verblijfsplek voor jong en oud. Het beeld wordt bepaald door de bestaande rij populieren en de grondheuvel als visuele afscheiding tussen het plantsoen en de Concordiastraat met alle aanliggende bedrijvigheid. Deze grondheuvel is tevens speelaanleiding, maar biedt ook uitzicht op het Noorzeekanaal. De blikvanger op de heuvel is de speelmuur van 16 meter lang. Door het bijzondere metselwerk, doet het hoge deel op afstand denken aan een zeecontainer.

Het ontwerp kwam tot stand in samenspraak met buurtbewoners. Na een lange geschiedenis met de voormalige eigenaar van het gebied, de NAM en enkele jaren onduidelijkheid over de toekomst van het gebied, waren de omwonenden verdeeld over het project. Gaandeweg sloeg dit gevoel om in een breed gedragen, positief beeld. tlu landschapsarchitecten heeft het ontwerp, de bewonersavonden, de uitvoerings- en bestekstekeningen verzorgt.