Ruijsdaelsplein, Naarden

herinrichting Ruijsdaelplein, Naarden

Naarden-Vesting is een kleine, vrijwel gave vestingstad. Via de Utrechtsepoort komt men vanuit het oosten de Vesting binnen. Achter de poort ligt het Ruijsdaelplein.  Aan dit plein ligt het VVV en in de nabije toekomst het Vestingmuseum. Het is een ontvangstruimte voor de vele toeristen en tevens een plein waar de bewoners elkaar ontmoeten. In 2015 is het plein opnieuw ingericht. In samenwerking met de gemeente Naarden en met een uitgebreide input van de bewoners heeft tlu landschapsarchitecten het ontwerp voor de herinrichting van dit plein gemaakt. Vele toeristen zijn reeds door de poort gegaan om vervolgens op één van de lange banken plaats te nemen met zicht op de Utrechtse Poort en de fontein in de vijver.

Voor het hele plein is gekozen voor één kleur klinkers, lava, met slechts een subtiele indeling. Daar waar het central plantsoen wordt onderbroken ligt halfverharding. Dit is de ruimte rondom de ronde vijver.

De rijloper die langs het plein loopt sluit aan op het eerder door tlu ontworpen plan voor het centrum van Naarden-Vesting. Ook dit ontwerp is in samenspraak met gemeente Naarden en door participatie van bewoners tot stand gekomen. Doel van dit plan was de verkeersstromen op een logische manier te bundelen, de economische dragers (winkels, horeca) bereikbaar te houden en het verblijfsklimaat, de leefbaarheid en beleefbaarheid te verbeteren. Beide straten zijn ingericht volgens het Shared Space principe. Alle gebruikers bewegen zich op één niveau. Daarmee zijn de straten autoluw, zonder ‘autonome’ verkeerskundige maatregelen.

De verharding is van gevel tot gevel vervangen. De rijloper bestaat uit hergebruikte klinkers. De naastliggende stroken zijn gemaakt van gele rijnlandformaat klinkers, die aansluiten op de oude gele klinkertjes rond het stadhuis. De karakteristieke stoepjes zijn opnieuw gemetseld in de traditionele patronen en er is nieuw straatmeubilair geplaatst. Bijzonder element is de blauwe lijngoot die tevens aanduidt wat de parkeerzone is.

Het straatbeeld is zichtbaar verbeterd en er is weer volop leven in de straten en op de pleinen!