woningen De Rietmeesters, Houten

woningen De Rietmeesters, Houten | 2015

Tussen de Rietplas en Oostlaakplas loopt de voormalige weg Beusichemseweg (nu Rendiermos). Al bij het ontwikkelen van Houten Zuid is er op deze locatie woningbouw gepland. Waar het voorheen om drie woontorens ging, is in de loop der jaren het plan aangepast naar 18 woningen. tlu landschapsarchitecten heeft de zorg op zich genomen om de woningen op deze kwetsbare plek zo goed mogelijk in te passen. In nauw overleg met ontwikkelaar Dura Vermeer en gemeente Houten heeft dit geresulteerd in een inrichtingsplan. Ook heeft tlu landschapsarchitecten het ontwerp en de detaillering van de openbare ruimte en gezamenlijke entrees gemaakt.