Palace Hof, Kortrijk (B)

Weekendje ontwerpen …

Verslag website Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.

De tuin aan de Zwevegemsestraat zal “PALACE HOF“ gaan heten. Zondagmiddag 12 oktober 2014, op de slotmanifestatie van het ontwerpweekend, koos de meerderheid van de aanwezigen voor deze naam. Een naam die nog wel door de straatnamencommissie en gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Ontwerpweekend groot succes met een talrijke opkomst! Op de SOK Babbel van 30 september 2014 werden de omwonenden gevraagd deel te nemen aan een Open-Atelier-Weekend om de inrichting van de tuin en Zwevegemsestraat mee te bepalen. Dit moest een volgende stap zijn in het participatieproces dat al enige jaren loopt en waarbij al eerder bijeenkomsten en excursies met de buurt zijn georganiseerd. Onder leiding van landschapsarchitecten Hanneke Toes en Mariëtte Claringbould van tlu landschapsarchitecten uit Nederland werd vanaf donderdagavond 9 oktober 2014 met een werkgroep intens gewerkt om tot een gedragen ontwerp van tuin en omgeving te komen. Het enthousiasme van de werkgroep was groot ; de vrije tijd werd met plezier opgeofferd om een steentje te kunnen bijdragen. Wout Maddens: “De samenwerking en inspraak van de buurt is essentieel voor het stadsbestuur en zorgt ervoor dat dit een tuin wordt van, voor en door de buurt.”

Nadruk op veiligheid en gezamenlijk tuinieren. Gezamenlijk tuinieren en veiligheid waren de sleutelwoorden dit weekend. “Palacehof” wordt een semiopenbare tuin afgesloten met hekken die ’s morgens open gaan en bij zonsondergang gesloten worden. Ben Mertens: “De nachtrust en het gevoel van veiligheid is essentieel voor de bewoners van de beluiken.” De toegang aan de Zwevegemsestraat krijgt een verbrede voorruimte, waar de inkom van Ciné Palace en een nog te bepalen andere functie (kinderopvang / fitness / artsenpraktijk) uitkomen. Aan de Slachthuisstraat
kan men via een onderdoorgang bij nr. 24-26 de tuin in komen. In de Zwevegemsestraat komt aan de rechterzijde van de inkom een achttal stadswoningen en aan de linkerzijde voor Ciné Palace een klein appartementsgebouw.

Start realisatie voorjaar 2015. In de tuin komt men verschillende sferen tegen, na een inkom aan de Zwevegemsestraat met lage hagen en hortensia’s komt men via een pad in een open ruimte die doorloopt naar een centrale plek. Rondom deze centrale plek komen de eerste moestuintjes bestemd voor scholen, een stukje verder komen de tuintjes voor de verenigde omwonenden. In de tuin komt, naast de grote esdoorn die is blijven staan, nog een aantal fruitbomen. Enkele kleine speeltoestellen voor jonge kinderen en banken in natuurlijke materialen moeten het geheel completeren.
In november 2014 wordt het ontwerp verder uitgewerkt en op 16 december 2014 gepresenteerd in de Ciné Palace. Daarna zal de volgende stap gezet worden: bestek maken en aanbesteden. In het voorjaar 2015 zal ook weer in goed overleg met de enthousiaste werkgroep gestart worden met de uitvoering. Eind 2015 kan PALACEHOF feestelijk geopend worden. Hanneke Toes: “Een snelle start van deze realisatie houdt het levendig enthousiasme van de buurt vast”.
Verslag website Stadsontwikkelimgsbedrijf Kortrijk.