boerderij Wolsbergen, Groningen

Voorbeeldproject Groninger Erven | 2015

Op het erf van boerderij Wolfsbergen wonen 2 families bestaan samen uit 3 generaties, welke op een natuurlijke wijze sociale samenhang geeft en wat bovendien mogelijkheden biedt voor het uitwisselen van verschillende soorten van zorg voor elkaar. De provincie Groningen en de gemeente Hoogezand staan open voor deze vernieuwende woonvorm, op voorwaarde dat de woonvorm
zorgvuldig wordt ingepast op het erf en dat de erfbeplanting een meerwaarde krijgt ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van een dergelijk compensatiebeginsel kunnen burgers en overheden elkaar wederzijds van dienst zijn. Voor de provincie Groningen dient dit plan als voorbeeldproject voor het omvormen van boerenerven door middel van functiewijziging van bebouwing of verruiming van bebouwingsmogelijkheden.

De provincie Groningen heeft een aantal stappen aangegeven die in dit proces moesten worden gevolgd. In navolging van deze stappen werdt allereerst het landschap rond de boerderij beschreven
en geanalyseerd, met als doel de bestaande ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het gebied in beeld te krijgen. Daarna werdt ingezoomd op het erf en de bebouwing, met ook een beschrijving en analyse van de karakteristieken. Vervolgens werden de wensen en randvoorwaarden van de (toekomstige) bewoners geïnventariseerd. Al deze gegevens vormden ingrediënten voor het uiteindelijke schetsontwerp, met als doel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het erf in zijn omgeving.