Domeinbrug, Houten

Domeinbrug, Houten

De Domeinbrug vormt de verbinding tussen de wijken De Meren en De Mossen in Houten Zuid en ligt over de Rietplas, een recreatieplas binnen Houten Zuid. De brug is een pyloonbrug die ontworpen is met als uitgangspunten een ranke uitstraling en een markering van de Rietplas. De twee pylonen staan scheef ten opzichte van elkaar en het dek heeft een toog en ligt in een bocht. Daardoor ontstaan er grote trekkrachten op de brug. Dit heeft tot gevolg dat de pylonen een doorsnede van 60 cm hebben gekregen, een forse afmeting die afgezwakt wordt door de hoogte van 20 meter boven het wateroppervlak. De oeververdediging en -afwerking van de gehele Rietplas is uitgevoerd in schanskorven. Deze schanskorven lopen onder de brug door, waardoor de meanderende oeverlijnen van het water goed zichtbaar blijven.