woonwijk Schonauwen, Houten

woonwijk Schonauwen, Houten

De wijken De muur en De Steen – In deze wijken zijn cultuurhistorische elementen zoals een klein landgoed, een oude wetering met lintbebouwing en lijnen van het middeleeuwse slotenpatroon ingepast.

Landschappelijke en historische ondergrond – Het slotenpatroon legt de relatie met het polderlandschap buiten de wijk. Het zicht in de richting van de open landschappelijke ruimte is geaccentueerd met knotwilgen. De smalle stalen voetgangersbruggen zijn voldoende ijl om de lange lijnen niet te verstoren.

Het landgoed Schonauwen heeft niet alleen zijn naam gegeven aan de wijk, maar ook de interne wijkstructuur beïnvloed. Het landgoed is daarnaast een inspiratie geweest voor de detaillering van de wijk. In de woonhofjes zijn maaskeien toegepast, die op traditionele wijze in leemzand gestraat zijn. Door de afgeronde keien, de metalen hekwerken en de bijpassende verlichting sluit de nieuwe wijk aan op het historische karakter van de plek.