wijkplein Blikveld, Deventer

wijkplein Blikveld, Deventer

Op het terrein van de voormalige koekblikfabriek van Thomassen en Drijver te Deventer (voorheen Sluis biskwie), is een speeltuin, een buurtgebouw en een openbaar plein gerealiseerd. De inpassing van het gebouw en de pleininrichting is een ontwerp van tlu landschapsarchitecten. De wijk heeft een industrieel verleden en het is een wens van de gemeente en de buurt om deze historie ook een plek te geven binnen de nieuw te ontwikkelen functies. In de uitwerking van materialen is de historie gevangen door het ontwikkelen van eigentijds ‘koekblikmeubilair’. Met deze opvallende zitelementen krijgt het een bijzondere, functionele en centrale rol in de wijk. Ook de grote betonplaten in de bestrating verwijzen naar de industriële achtergrond van het terrein. Het planproces is gebaseerd op een intensieve samenwerking met belangengroeperingen, de gemeente, en de overige ontwerpers van gebouw en speeltuin. ’s Avonds is het plein verlicht, onder andere door de verlichting onder de rand van de banken.