toekomstvisie Houten

Waar kan B(eheer) O(penbare) R(uimte) op sturen? | 2014

In het kader van vragen over de toekomstbestendigheid van Houten en de overgang van een ‘ontwikkelingsgemeente’ naar een ‘beheergemeente’, hebben we een vrolijk instrument ontwikkeld voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Dagelijks hebben beheerafdelingen te maken met vragen over de openbare ruimte die, eenmaal een oplossing gevonden, niet alleen gevolg hebben voor het onderhoud, maar ook voor de inrichting. De bekende technisch, financieel  en incidenteel ingestoken oplossingen leiden soms geleidelijk aan tot een soort degradatie van de omgeving als geheel. Wij maakten een beeldverhaal waarin alle belangrijke aspecten van het ‘grotere plaatje’ van het ontwerp zijn gevat. Bovendien legden we de link tussen de openbare ruimte en de verschillende stadia waarin levens zich voltrekken en hoe die zich in principe tot elkaar verhouden. Hier kwamen ook kleine animaties aan te pas. Voor de beheerders van Houten bood deze toegankelijke presentatie  veel eyeopeners en leidde direct tot een soort gedragsverandering.  Men is zich meer bewust van de consequenties van hun handelen voor de beleving van de openbare ruimte en bereid hierop te sturen.

Bekijk ook de animatie over de afstand tot speelplekken in relatie met de leeftijd van een kind. Hoe ouder een kind, des te zelfstandiger kan het kind grotere afstanden overbruggen naar speelplekken.