Rozengaard, Lelystad

Rozengaard, Lelystad

De Rozengaard is een circa vijfendertig jaar oude wijk aan de rand van Lelystad en bestaat uit ruim 200 woningen. In opdracht van de gemeente en in samenwerking met een projectgroep en bewoners, heeft tlu landschapsarchitecten het ontwerp voor groot onderhoud van de openbare ruimte maakt. Daarbij is gezocht naar oplossingen voor het gebrek aan parkeerplaatsen, de verkeersonveiligheid, problemen met bomen (overlast, beperkte vitaliteit) en voor de versleten inrichting van de speelruimte. Inmiddels is het ruim 10 jaar na de herinrichting en is het positieve effect hiervan op de wijk nog goed te zien.

In het plan is de verkeersveiligheid verbeterd door een onderscheid te maken tussen rijlopers, parkeerplaatsen en voetgangersgebied, zonder dat daardoor het informele karakter verloren gaat. Met het verwijderen van niet-vitale bomen en versleten beplanting, is het groene karakter van de wijk in eerste instantie verminderd. De aanplant van bomen en het verbeteren van groeiplaatsomstandigheden voor alle bomen heeft uiteindelijk een duurzamer beeld opgeleverd.