plein Oude Dorp, Houten

plein Oude Dorp, Houten | 2004

Het plein in het Oude Dorp van Houten is in 2004 heringericht. Een aantal bestaande elementen zoals het herdenkingsmonument, de muziektent en de oude waterpomp zijn in het nieuwe ontwerp opgenomen. Het ontwerp voorziet in een ‘levend’ waterelement op het plein: een lange goot van basaltkeien, met aan één zijde een drietal spuiters, die op wisselende momenten water spuwen.

Ook werd gevraagd een jeu de boules baan te realiseren én was er ruimte nodig voor de wekelijkse markt en andere activiteiten die door het jaar heen op het plein plaats kunnen vinden. Om de hoogteverschillen in het plein op te kunnen vangen, zijn er gemetselde muurtjes geïntroduceerd; deze dienen tevens als zit- en speelelement en hebben een schaalverkleinende werking. De bestrating van het plein is uitgevoerd in gebakken klinkers. Accenten van blauwhardsteen tegels markeren de oorspronkelijke plaats van het gemeentehuis.