Oleanderpark, Maassluis

Oleanderpark, Maassluis | 2006

Door sloop van bestaande bebouwing ontstond er ruimte voor hoogwaardige woningbouw en voor een uitbreiding van het bestaande park. Het park is in zijn geheel opnieuw ontworpen vanuit het idee om de samenhang met de nieuwe bebouwing te versterken. Het programma van eisen voor het park kwam tot stand in nauwe samenwerking met bewoners en gemeente.

Opzet van het ontwerp  was een zo optimaal mogelijke ruimtebeleving, in maat en schaal verwant aan de omliggende bebouwing. Daardoor heeft het park een goede verankering met het omringende stedelijk weefsel gekregen en is goed toegankelijk. Er komen veel passanten en mensen uit de buurt, jong en oud, afkomstig van diverse culturen. Het park heeft een belangrijke ontmoetings- en verblijfsfunctie met veel ruimte voor sport en spel.