Europalaan, Utrecht

Europalaan, Utrecht | 2010

Een ruim opgezette wijk uit de jaren zestig in Utrecht, Kanaleneiland, ondervindt problemen als achterstandswijk, maar ook door de leegloop van bestaande bedrijfsgebouwen. tlu landschapsarchitecten heeft samen met Blauwhoed een studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van zo’n leegstandslocatie langs de Europalaan. Naast voorstellen voor een betere inbedding in de omgeving, door toevoeging van ontbrekende routes, zijn er voorstellen gedaan voor nieuwe functies op deze locatie. De nieuwe functies zijn op zichzelf weer gemakkelijk te ‘verschuiven’ naar andere locaties en de benodigde faciliteiten zijn eveneens verplaatsbaar of vervangbaar voor minder tijdelijke bebouwing. Op die manier dragen deze ideeën vooral bij aan het denken over nieuwe impulsen aan een ongebruikt gebied, zonder dat daar direct enorme investeringen mee zijn gemoeid.