’t Hart van Het Onderdijks, Kampen

’t Hart van Het Onderdijks, Kampen

Het Onderdijks in Kampen is een grote nieuwbouwwijk die al jaren in ontwikkeling is. In het centrum, ’t Hart, van Het Onderdijks staan twee scholen en zullen nog detailhandel en woningen gerealiseerd worden. Voor de ruimte tussen de twee scholen heeft tlu landschapsarchitecten een ontwerp gemaakt.

Met het ontwerp is het naast gelegen park Waterplantsoen ‘naar binnen’ gehaald: paden en groen lopen vloeiend over in dit gebied. De paden lopen door het schoolplein op van basisschool Het Stroomdal dat wordt omkaderd door lage hekken. Bij de andere school, Villa Nova, is alleen het gedeelte voor de jongste kinderen met een haag afgezet. Ook de gaszone, een traject door Het Onderdijks waaronder gasleidingen gaan, is in het ontwerp opgenomen: op de zone zijn grondlichamen geplaatst waarop kinderen kunnen spelen. Aan deze heuvels is een speelveld met kunstgras gekoppeld.

Om fietsers het moeilijk te maken het plein tussen de scholen op te rijden is er ‘woud’ aan vrolijke potloodpalen geplaatst. Dit kunnen de kinderen ook als spelaanleiding gebruiken. Bij belangrijke oversteekplaatsen op de route huis-school zijn ook opvallende potloodpalen geplaatst. De verharding in ’t Hart is op één niveau en met één kleur gemaakt om het gebied informeel te houden. Banken, afvalbakken en hagen vormen een duidelijke scheiding voor de gebruikers.