Afkoppeling

Afkoppeling

In de meeste oude woonwijken gaat regenwater net als huishoudelijk afvalwater via het riool naar de rioolwaterzuivering. Maar regenwater is niet echt vuil en hoeft niet zo sterk gezuiverd te worden als huishoudelijk afvalwater. Daarom wordt in nieuwe, duurzame woonwijken zoveel mogelijk regenwater afgekoppeld van de riolering. Dit betekent dat het regenwater niet naar het riool geleid wordt, maar in of bij de wijk zelf opgevangen en gezuiverd wordt.

tlu landschapsarchitecten heeft inmiddels ruime ervaring met het fenomeen afkoppeling. We ontwerpen de woonomgeving bij voorkeur zodanig dat het regenwater bovengronds, dus zichtbaar voor de gebruiker, wordt afgevoerd naar open water of infiltratiezones (wadi’s). Als bovengronds afkoppelen niet mogelijk is, zoeken we naar (deels) ondergrondse mogelijkheden, via bijvoorbeeld een schoonwaterriool of een infiltratiegreppel.

 

Afkoppelen is duurzaam – Door het afkoppelen van regenwater van het riool, komt er minder water bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het wateraanbod is kleiner en dat spaart geld uit. Daarnaast is het wateraanbod van meer constante kwaliteit, waardoor het efficiënter gereinigd kan worden.

Een ander positief effect van afkoppelen is dat regenwater langer wordt vastgehouden en opgevangen in de buurt van de plek waar het gevallen is. In droge periodes gaat dit verdroging van de bodem tegen, terwijl dit in natte periodes helpt om grote peilstijgingen in  bijvoorbeeld rivieren te voorkomen.