2e prijs Maak Gelderland Mooier

tlu landschapsarchitecten wint 2e prijs (aanmoedigingsprijs) bij prijsvraag Provincie Gelderland: Maak Gelderland Mooier

7 juni 2017 is bekend geworden dat tlu landschapsarchitecten in samenwerking met Landschapsnetwerk Brummen (LNB) de 2e prijs heeft gewonnen. Met deze prijsvraag was de provincie op zoek naar bouwstenen die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied.

De inzending betreft het grondgebied van de gehele gemeente Brummen. Er is een tijdschrift gemaakt met daarin bouwstenen voor het landschap. Het tijdschrift toont een proces. Het geeft vele voorbeelden van hoe een kleine groep bewoners het voortouw neemt, en andere bewoners, boeren, bedrijven en ook de gemeente weet te inspireren en te betrekken bij het landschap. Wat begon als een huiskameroverleg door enkele bevlogen bewoners heeft nu een vliegwiel effect; met thema-avonden, excursies, buitendagen, publicaties en innovaties. De formule blijft echter eenvoudig. Wilt u ook het tijdschrift lezen? Klik dan hier om het tijdschift te downloaden.

Uit het juryrapport: “Dan Brummen. Een totaal ander idee; een procesaanpak, zonder concrete resultaten nog, maar met het opgebouwde netwerk, de betrokkenheid én bereid van velen om samen te werken aan de kwaliteit van het Brummense landschap, inclusief een lijst met kansen als aantoonbaar resultaat van een lopend traject. Bij de inzendingen zaten overigens meer voorstellen voor overlegstructuren, comités en platforms – zowel fysiek als digitaal – maar Brummen steekt er qua integraliteit, professionaliteit en kaliber met kop en schouders bovenuit. Het idee toont overeenkomsten met de landschapsbiografie, een instrument dat in Nederland al enige jaren succesvol gebruikt wordt om verhalen en kennis in een bepaald gebied via inwoners, ondernemers en eigenaren te verzamelen en zo draagvlak en een ‘wij’-gevoel te creëren. Vaak slaan de landschapsbiografieën een wetenschappelijke toon, over het waarom van het gebied. In Brummen is dat niet het geval. Daar gaat het om het hoe: hoe maken we Brummen mooier? De inzending, die geschreven is in de vorm van een magazine, toont het belang van communicatie en educatie. In het proces is veel aandacht voor de te nemen processtappen om te komen tot begrip en kennis, bijvoorbeeld door het organiseren van excursies, collegeavonden en landschapsgesprekken. Ook worden handreikingen gedaan voor hoe te observeren, te analyseren, welke thema’s (zoals zorg en voedsel) te combineren zijn in nieuwe vormen van landbouw of natuur, en hoe je bijvoorbeeld studenten zou kunnen betrekken bij nadere verkenningen. Het is een handboek, een ‘routekaart’ voor community building en bottom-up landschapsontwikkeling. Toegankelijk en doeltreffend: inspirerend voor alle partijen, waar ook in Gelderland. Brummen staat op het punt om tal van gesignaleerde kansen en dromen om te zetten in daden. Geen grote daden, wel zinvolle daden – met mogelijke grotere vervolgplannen in het verschiet. Dat bewoog de jury om dit idee te belonen met een prijs. En wel met de aanmoedigingsprijs.”

Voor meer informatie klik hier op de website van Maak Gelderland Mooier.