plein Schalkstad, Haarlem

tijdelijke plein winkelcentrum Schalkstad, Haarlem | 2011

Schalkwijk is een naoorlogs stadsdeel in Haarlem en één van de belangrijkste aandachtsgebieden in de structuurvisie 2020. Winkelcentrum Schalkstad is het hart van de wijk. De geplande metamorfose laat nog jaren op zich wachten, maar is wel gewenst. Gemeente, Vereniging van Eigenaren en winkeliers hebben de handen inéén geslagen om met een innovatieve aanpak, bewoners en gebruikers te laten zien dat een tijdelijke investering loont.

Het plan beoogt voor de komende jaren een betere toegankelijkheid, uitstraling en dus meer klandizie te genereren: een goede kans om een gerichte kwaliteitsverbetering te maken. Het voorstel richt zich op alle gebruikers van het gebied en geeft zo een impuls aan de hele wijk. Naast eenvoudige ingrepen in de logistieke situatie, hebben wij ook materialen hergebruikt en enkele delen vernieuwd. Overbodige obstakels zijn weggehaald en er is nieuwe verblijfsruimte gecreëerd. Met deze eenvoudige, goedkope ingrepen ontstaat toch een vernieuwd plein, dat in plaats van verloedert, juist verfrist!