No CO2-woningen

No CO2-woningen | 2009

In opdracht van SAB Vereniging heeft tlu landschapsarchitecten een landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning gedaan naar de verkaveling van de locatie voor één of meerdere NoCO2-woningen (lees: geen CO2/koolstofdioxide).

Ligging – Het terrein ligt temidden van bedrijventerreinen. De locatie grenst ook aan een invalsweg naar Tilburg, een volkstuinencomplex, twee woningen en het Wilhelminakanaal. Met het doortrekken van de bosrijke omgeving en gebruik te maken van de ligging aan het kanaal kan de locatie aantrekkelijker worden voor deze categorie woningen.

Op de locatie kunnen 1 tot maximaal 5 woningen worden gesitueerd. Het zou logisch zijn de woningen op de weg te oriënteren als vervolg op de woningen op de noordwestzijde. Door het terrein te vergroten en meer woningen te plaatsen, kan het een specifiek NoCO2-area worden. Ook kan zo op meer efficiënte wijze met energie worden omgegaan en kan er wellicht een uitwisseling plaats vinden met bedrijven.

Varianten – Er zijn verschillende varianten bedacht voor de situering, oriëntatie of schakeling van de woningen. In de eerste variant zijn de kavels min of meer geschakeld en georiënteerd op het kanaal. Aan de kanaalzijde ligt de privé-grond, aan de wegzijde ligt een bosrijke parkeerplaats met voldoende ruimte voor parkeren. De tweede variant geeft een gelijke verdeling van grond met zo groot mogelijke kavels. Iedereen parkeert op eigen terrein en iedereen heeft zicht op het kanaal. Tot slot een variant met woningen in rijen, met beperkte privé-ruimte en veel collectieve ruimte.