woonwijk Leebrug, Houten

woonwijk Leebrug in Houten: ‘standaardwijk’ en ECOwijk tezamen

De wijk Leebrug in Houten is verrijkt met een kleine eco-wijk, geheel door bewoners ontwikkeld. Deze maakt onderdeel uit van de wijk Leebrug II die op typisch Houtense wijze naadloos is verbonden met de totale groenstructuur waarmee Houten-zuid haar grote kwaliteit heeft verworven. Alle bewoners profiteren van deze groenstructuur die ook voor kinderen heel toegankelijk is en veel wordt gebruikt. Zo ligt de ECOwijk tegen De Vijfwal aan. Dat geldt ook voor de basisschool: de kinderen maken daar ook dankbaar gebruik van in de pauze. Maar ook voor de ‘standaardwijk’ is voor een groene invulling gezocht. Zo staan op de overgangen privé-openbaar hagen en is er een diversiteit aan bomen aangeplant.

Tlu landschapsarchitecten is vanaf het begin betrokken bij de inrichting van de totale openbare ruimte van Houten en dit project is een van de sluitstukken.