nieuws

tlu en Nelen & Schuurmans: Klimaatbestendig ontwerpen

Een klimaatbestendige omgeving kan zich goed aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden. Bijvoorbeeld meer regenval in de zomers betekent dat er grotere opvangcapaciteit nodig is om dit water te kunnen verwerken. Langere zomers kan ook betekenen meer fijnstof in de atmosfeer, wat slecht is voor onze gezondheid. Dus moet dit worden opgevangen door groen- en watergebieden voor verbetering van de luchtkwaliteit (CO2 uitstoot, autogebruik, etc.). Opgaven voor klimaatadaptatie zijn ook het tegengaan van hittestress waardoor de temperatuur enkele tot vele graden hoger wordt vergeleken met een klimaatbestendige omgeving. Teveel stenig oppervlak is hiervan mede oorzaak. In het verlengde hiervan dient ook de vraag naar koeling te worden beperkt (extra energie).

tlu landschapsarchitecten en Nelen & Schuurmans hebben de handen ineengeslagen om tot een gebied gedreven aanpak van klimaatbestendigheid te komen. Klik hier om meer te lezen of download direct hier de folder.

Projecten op de kaart