woonwijk De Hoon, Houten

woonwijk De Hoon, Houten

De wijken De Polder en Het Water – Aan de westzijde van Houten Zuid liggen de wijken De Polder en Het Water. Deze wijken verhouden zich tot het voormalige polderlandschap De Hoon. Hier zijn zichtassen gericht op het landschap en het Amsterdam Rijnkanaal. De wijken ‘gebouwd op veen- en kleigronden’ bevatten veel water, ook in verband met waterberging. De belangrijkste zichtas begint op het zogenaamde Bastion, een hoekpunt van de “Vijfwal”, de doorgaande groenstructuur door Houten Vinex.

Van compact naar wijds – Vanuit het centrum van Houten Zuid naar buiten toe gezien, hebben de wijken een verloop van ‘compact’ naar meer ‘open’ structuren. In de compacte delen zijn diverse hofjes te vinden, van geheel omsloten tot half-open. Elk hof heeft een eigen sfeer in deze wijken, mede door toepassing van verschillende materialen. In de buitenste delen van de wijk, de ‘open structuren’, is meer direct contact met het landschap. Hier liggen veel woningen aan het water evenals een groot deel van de openbare ruimte. Water, riet, vlonders en bruggen bepalen hier het beeld. Dit geldt ook voor het aangrenzende park Schoneveld.