visie winkelcentrum Hoogzandveld, Nieuwegein

Winkelcentrum wil zichtbaar blijven

In opdracht van Ovidius (ontwikkelaar betrokken bij de uitbreiding en upgrade van winkelcentrum Hoogzandveld) en de winkeliersvereniging Hoog Zandveld werd aan ons een visie gevraagd op openbare ruimte van met name de westelijke entree. De winkeliers hadden bedacht meer groen toe te voegen 1 of meer bomen aan de westzijde te verwijderen om de entree zo aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek. Gemeente Nieuwegein heeft te kennen gegeven dat deze oplossing te kort door de bocht is.

Tlu heeft de vraag breder opgepakt. Er zijn door het bureau meerdere oplossingen aangedragen. Een uitgebreide inventarisatie en een gesprek met winkeliers en omwonende gaven een goed beeld van de huidige situatie en de wensen. Op basis hiervan is een visie voor het gehele winkelcentrum, inclusief de openbare ruimte. Onderdeel van de visie is bijvoorbeeld het verwijderen van overbodige obstakels en bebording, het beperken van de hoeveelheid uitstallingen en het openen van dichte gevels. Alle oplossingen zijn overzichtelijk in een lijst opgenomen waarbij duidelijk is wie wat kan doen en welke oplossingen gemakkelijk te realiseren zijn. De visie is aan de winkeliersvereniging en gemeente Nieuwegein gepresenteerd.

Projecten op de kaart